Besætningen på ”Det gode skib Liss”, svabergasten og
Svabergastlærlingen, forsætter sit sommertogt i hjemlige farvande og sætter
kursen sydover.

Dog er det lige før togtet stopper, inden det er kommet i
gang, da en defekt benzinslange, sender de dyrebare dråber ud i Øresund i stedet
for ind i motoren… og så kommer man ikke så langt. En kortvarig overvejelse er,
om sommertogtet skal foregå udelukkende for sejl… men en hurtig reparation for
dog motoren i gang efter noget tid.

Første etape går til den lille og lidt oversete havn på
Stevns, Bøgeskov. Undervejs i solnedgangen
serverer lærlingen en gryderet ala Thrane, med hjemmebagt flute, som indtages
uden besvær i den svage vind.

En fyrlinje på 216
grader og to båker over et, er navigationsmuligheden besætningen har, for at
komme helskinnet ind i haven. Det lykkes uden at vække de øvrige sejlere, end
ikke naboen ”Humle” registrerer at ”Det gode skib” glider ind… måske fordi
kølen sætter sig i mudderet og sidder uhjælpeligt fast. Det positive er, at der
bliver en rolig nat, uden vuggen.

Inden Lærlingen kryber til køjs, vil han sætte landstrøm på
skibet og der bliver derfor drejet på alle havnens elektriske installationer. Der
kommer ikke landstrøm til ”Det gode skib”, men havnen er totalt mørklagt, al eklektisk
lys er forsvundet.

Svabergasten og Lærlingen kikker på hinanden og beder en stille
bøn til de to røde fyr båker, der skal lede skibene i havn, ikke er slukket.

Et billede af en defekt benzinslange og en Svabergastlærling der må knokle for hyren.